ایمیل:

aniltebazaran@gmail.com

شماره تماس شرکت:

044-33744920-21

 شماره واحد فروش:

044-33744922

_
نشانی شرکت:

ارومیه، شهرک صنعتی فاز ۲، خیابان صنعتگران ۲، خیابان یازدهم، پلاک ۴

پیام های خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید

_